sparring

Sparring om organisation og rutiner

 • Det kniber somme tider med samarbejdet mellem nogle af afdelingerne i din virksomhed.
 • Forandringer lykkes måske ikke helt så godt, som du på forhånd havde håbet.
 • Kunderne får ikke altid den oplevelse hos jer, som du ønsker.
 • Du har en formodning om, at I kunne blive mere effektive.

Kan du genkende et eller flere af disse udsagn, men har lidt svært ved at sætte fingeren præcist på, hvordan I får hul på udfordringen?

Så kunne det være en ide for dig at søge inspiration hos en sparringspartner, som har bred erfaring og kan se på jeres aktiviteter og rutiner med nye øjne.


GalmstrupHviid kan hjælpe jer med at få mere ud af jeres potentiale

Vi ser nærmere på jeres tilrettelæggelse af arbejdet, finder ind til kernen i jeres udfordringer og hjælper jer med at optimere jeres rutiner. Vi gør det med udgangspunkt i de kompetencer, I allerede har - ikke mindst dem, I endnu ikke gør så meget brug af.

 

Vi giver medarbejderne mulighed for at bidrage med deres erfaringer og ideer.

Vi afstemmer forventninger og etablerer de aftaler, der sikrer større effektivitet i jeres arbejde.

Sammen skaber vi forudsætningerne for, at din virksomhed kan opnå bedre resultater.

Sparring om ledelse

Find din naturlige lederstil med GalmstrupHviid

Mange ledere finder ofte sig selv overraskende alene, når de skal træffe de mange beslutninger, der er en væsentlig del af lederansvaret. Nogle er del af en ledergruppe, men selv her kan det være svært at dele de svære øjeblikke, hvor tvivl og usikkerhed sætter ind.

 • Hvordan tackler jeg bedst den situation, jeg befinder mig i lige nu?
 • Har jeg det rigtige grundlag for beslutningerne?
 • Har jeg tænkt på alle perspektiverne og konsekvenserne?
 • Er der noget, jeg har overset?
 • Hvad ville andre gøre i samme situation?
 • Hvordan bliver du den bedste leder, du kan blive?
 • Hvordan bruger du bedst dine styrker?
 • Hvordan får du dækket af for det, du har svært ved?
 • Hvordan forbereder du dig til næste skridt i karrieren?

Det kan være godt med en neutral sparringspartner, der kan se udfordringerne med friske øjne. En der ikke er en del af magtspillet

i virksomheden, og kan sige tingene uden omsvøb.


Det kan også være en god ide med sparring om udvikling af den personlige ledelsesstil.

Mange forventninger til den gode leder

Du skal

 • kunne motivere og engagere, være empatisk, være oprigtigt interesseret i andre mennesker, være tillidsskabende, karismatisk og vidende nok til at have medarbejdernes respekt, have gennemslagskraft og mod til at tage ansvar i både gode og knap så gode tider.


 • kunne overskue komplekse sammenhænge og se de langsigtede perspektiver for din virksomheds aktiviteter og hvad de betyder for dit eget og medarbejdernes arbejde.
 • kunne formidle denne kompleksitet forståeligt til medarbejderne, så de kan relatere perspektiverne til deres egen situation, og så de accepterer præmisserne.


 • have mod til at agere overbevisende over for dine egne chefer, bestyrelsesmedlemmer, medierne eller de mange andre interessenter, der har indflydelse på din handlefrihed og rammebetingelser.

Find din egen personlige stil, hvor du bringer dine styrker i spil

og forsøger at udvikle de egenskaber, der er knap så hensigtsmæssige

– eller dække dem af med kompetente medarbejdere.


Ved du, hvordan du bliver den bedste, du kan blive i dit lederjob?