under krisen

K O M M U N I K A T I O N   O G   H R - A S S I S T A N C E

Under krisen

Bring situationen under kontrol
Kommunikation og kriseløsning starter samtidig. Du indleder din kommunikationsprocedure på samme tid som du begynder at håndtere selve krisen.

 

Men før du gør andet, så sørg for sikkerhed og velbefindende for alle direkte involverede – involver rednings- og krisehjælp hvis det er nødvendigt. Tag altid hensyn til mennesker først og dernæst andre værdier, bygninger, materiel o.l.

 

Analyser situationen og indsaml oplysninger hurtigt
Få fakta så hurtigt som muligt fra informerede kilder, før du reagerer på henvendelser. Hav en procedure på plads til at levere data/informationer. Du bliver nødt til at finde svar på grundlæggende spørgsmål, herunder: hvad skete der? hvornår skete det? hvor skete det? hvor mange mennesker er involveret? hvad er konsekvenserne for kunder, interessenter, omverdenen? hvad sker som det næste?

Overvej også juridiske, etiske og organisatoriske konsekvenser. Men undgå at blæse problemet ud af proportion eller lade andre gøre det.

Hvis medierne kontakter dig, før du har haft en chance for at vurdere situationen, så tag kontrol ved at sige, hvad du ved på det tidspunkt og sæt en frist for, hvornår du vil levere mere information - og overhold denne frist.


Vent ikke, tag kontrol
Det er ikke nødvendigt at vente på alle oplysninger. Det er mere vigtigt hurtigt at give den første information, sætte dagsordenen og styre informationsstrømmen. Hvis du venter, kan du risikere, at andre tager ejerskab af informationsstrømmen. Og du vil måske ikke være i stand til at genvinde kontrollen.

Etabler en kontrolleret informationsstrøm efterhånden som du får de relevante data: "På nuværende tidspunkt ved vi dette, vi gør dette ... og klokken xx vil vi vende tilbage med mere information."

 

Giv kun oplysninger, der er blevet indsamlet fra pålidelige kilder og bekræftet. Undgå at blive trukket ind i spekulationer i medierne.

 

Hvis I er flere interessenter med ’andel’ i krisen, så sørg for at koordinere hvad I siger hvornår.

Styring af processen er nøglen til at håndtere krisen
Husk, at journalister har ret til at interviewe hvem, de vil, og hvis de ikke får de svar, de ønsker fra din talsmand, vil de få dem et andet sted. De er alle ude efter et scoop. De ønsker alle en anden vinkel end den reporter, der står ved siden af ​​dem.

Materiale
Faktablade om hændelsen, baggrundsinformation om virksomheden eller andre relevante emner er nyttige til at informere journalister eller andre, der søger information. Det hjælper også med at kontrollere budskabet.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave materialer, der forklarer tekniske systemer eller interne procedurer. Hvis du forklarer, hvordan et teknisk system eller in-house procedure fungerer og forklarer hvordan problemet er opstået, så er der mindre chance for, at en journalist fortolker situationen fejlagtigt.

Gør altid hvad du kan for at formidle et kompliceret emne så overskueligt, som du kan. Hvis krisen er forårsaget af et stykke udstyr, så overvej at præsentere et lignende stykke (fungerende) udstyr for journalisterne.

Hold din egen organisation underrettet
Ud over at arbejde med de eksterne interessenter og medier, fokuserer en god krisekommunikationsplan også på intern kommunikation.

Hvis situationen kræver det så indkald til et personalemøde og informer om omstændighederne, om organisationens holdning, om hvad I gør og hvorfor. Hav procedure klar til en løbende informationsstrøm internt i virksomheden.

Den bedste metode er at offentliggøre information til din egen organisation før eller i det mindste på samme tid, som du frigiver til eksterne interessenter og nyhedsmedier.

Få et tilbud

Hør mere om, hvordan du kan minimere risikoen for, at krisen opstår,

og hvordan du klarer skærene, hvis uheldet er ude

GalmstrupHviid

Kommunikation og HR-assistance


Fænøsund Park 4

5500 Middelfart

6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk

© 2019