kriser generelt

K O M M U N I K A T I O N   O G   H R - A S S I S T A N C E

Generelle principper

Vær forberedt

 • Selvom kriser i deres natur er uforudsigelige, er det muligt at forberede sig på potentielle negative scenarier, der kan opstå.
 • Beskriv de mulige scenarier, og etabler procedurer og et kommunikationssystem, som kan aktiveres øjeblikkeligt i enhver krisesituation.

 

Kommuniker hurtigt og præcist

 • Bring situationen under kontrol så hurtigt som muligt
  • Analyser situationen hurtigt for at bedømme dens nyhedsværdi
  • Lad være med at blæse mindre hændelser ud af proportion, men undervurder heller ikke omverdenens (mediernes) interesse i en sag, du selv opfatter som en mindre vigtig
  • Indsaml fakta (hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan, hvad bliver det næste) efterhånden som situationen udvikler

 • Kom interessenterne i møde og se kendsgerningerne i øjnene
  • Det er altid at foretrække (at prøve) at lukke eller tage drama ud af krisen på den første dag for at undgå langvarig (medie)opmærksomhed
  • 'Ingen kommentarer ' er sjældent et godt svar. Hvis du ikke vil kommentere situationen, kan du være sikker på at andre vil
  • Offentliggør selv dine dårlige nyheder. Lad ikke andre kilder informere først
  • Det er altid bedst, når en fejl er lavet, at indrømme det med det samme. Det kan endda være en god idé at indrømme fejl med henblik på at afslutte sagen hurtigt, selv om hændelsen er en uheldig ulykke og ikke nødvendigvis din virksomheds ansvar
  • Forsøg aldrig at undervurdere et alvorligt problem eller glatte ud i håb om, at ingen vil bemærke det
  • Forsøg aldrig at lyve, benægte eller skjule noget
  • Giv interessenterne (og medierne) så mange oplysninger som muligt, så hurtigt som muligt. De vil søge og få oplysninger (måske unøjagtige) fra andre kilder alligevel
  • Begynd aldrig at gætte. Hvis du ikke kender fakta, så sig det og lov at komme tilbage med pålidelig information, så snart det kan lade sig gøre
  • Lad ikke jurister træffe beslutningerne. De har uden tvivl de bedste hensigter, men deres forbehold kan medføre, at krisen eskalerer

Opfølgning

 • Gør hvad der er nødvendigt at afhjælpe problemet og retabler din organisations omdømme i lokalsamfundet
 • Opdater interne procedurer eller indfør nye for at undgå en gentagelse af krisesituationen
 • Revider din kriseplan baseret på de opnåede erfaringer

Få et tilbud

Hør mere om, hvordan du kan minimere risikoen for, at krisen opstår,

og hvordan du klarer skærene, hvis uheldet er ude

GalmstrupHviid

Kommunikation og HR-assistance


Fænøsund Park 4

5500 Middelfart

6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk

© 2019