før krisen

K O M M U N I K A T I O N   O G   H R - A S S I S T A N C E

Før krisen

Vellykket håndtering og kommunikation vil afhænge af

de forberedelser, du foretager, længe før krisen opstår

 

Hav faste procedurer på plads, så du kan håndtere en krisesituation og ikke spilde kostbar tid på at forsøge at beslutte, hvordan du skal agere og kommunikere. Effektive kriseprocedurer - også for kommunikation - giver dig kontrol fra starten af ​​det, der kan være en meget stressende og forvirrende situation.

Identificer potentielle krisesituationer
Hold en brainstorm med nøglemedarbejdere for at identificere alle mulige og umulige scenarier, der kan resultere i forstyrrelser, ulykker, uheld og ugunstig omtale af din virksomhed.

Forudse potentielle krisesituationer og etabler procedurer til at håndtere dem. Opret et bibliotek af information, der beskriver potentielle krisescenarier inkl. procedurer - og hold dem ajour.

I mange krisesituationer vil du blive spurgt af medierne, hvilke procedurer du har for den pågældende situation. Du ønsker ikke at blive sat i den ubehagelige situation, at du ikke har nogen procedurer.

Vælg et krisekommunikationshold inkl. talsmand
Etabler på forhånd et team til at håndtere krisekommunikation. Èn person bør udpeges som den primære talsmand til at repræsentere virksomheden, stå for officielle erklæringer og besvare mediernes spørgsmål under hele krisen.

Forbered talepapir, faktablade, en liste over mulige spørgsmål, som talsmanden kan blive udsat for, og forbered svar på alle spørgsmål. Giv talsmanden medietræning for at forberede præstation, emner og svar. Udpeg også folk til at overvåge mediers og interessenters respons.

Generalprøve bør gennemføres før hvert medieinterview, briefing eller pressemøde. Det er også vigtigt at forudse og øve nye spørgsmål, efterhånden som krisen udvikler sig. Det er bedre at overforberede end at blive overrasket over dybden af ​​spørgsmål fra medierne eller andre interessenter.

Intet interview er nogensinde ’off the record’.

Få et tilbud

Hør mere om, hvordan du kan minimere risikoen for, at krisen opstår,

og hvordan du klarer skærene, hvis uheldet er ude

GalmstrupHviid

Kommunikation og HR-assistance


Fænøsund Park 4

5500 Middelfart

6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk

© 2019