HR-assistance

Fleksibel HR assistance

når du har brug for hjælp til at ansætte, pleje og udvikle medarbejdere

Benyt dig af Doris Hviid's mangeårige erfaring inden for HR, når du har brug for aflastning eller sparring om opgaver, som sikrer trivsel og fremdrift i din virksomhed.

Måske har du i perioder mange andre vigtige opgaver, som betyder, at du må forsømme indsatser, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling.

Måske er der HR-opgaver, du kunne tænke dig at få sparring og inspiration til at løbe i gang eller holde fast i. Læs mere nedenfor.

Medarbejderpleje

som udvikler og fastholder gode medarbejdere

Udvikle og igangsætte tiltag, som understøtter medarbejdernes tilfredshed og teamånd – og minimerer sygefravær


Afdække og udvikle kompetencer - og afstemme forventninger om fremtidens opgaver

 • Løbende feedback
 • Opfølgning og planlægning (årshjul)
 • Løbende opsamling (periodisk efter behov)
 • Årlig/halvårlig status (MUS)
 • Uddannelse/udvikling (internt/eksternt)


Intern kommunikation, som giver overblik, tryghed og stolthed som ansat

 • Klarhed om forventninger
 • Information om en konkret opgave
 • Omtale af virksomheden (omdømme, værdier o.l.)
 • Hvad siger kunderne (testimonials)
 • Nye ordrer på vej
 • Opfølgning på mål – hvordan fejrer vi succeserne


Den svære samtale med medarbejder, som ikke matcher opgaverne/teamet

 • Dialog, som giver medarbejderen afklaring og mulighed for at ændre adfærd
 • Løbende opfølgning og feedback efter aftalt tidsplan
 • Varsel om konsekvenser, hvis aftaler ikke overholdes


Farvel til medarbejdere, som ikke matcher opgaverne/teamet på en respektfuld måde

 • Evt. involvering af tillidsrepræsentant
 • Mulighed for at have en kollega (tillidsmand) med til samtale
 • Information til kollegerne – undgå utryghed

Find den rigtige til dit hold

Det betaler sig at investere i den rigtige holdsammensætning.


Når dine medarbejdere føler sig som en del af holdet, når der er gensidig respekt og fælles mål, så tager de ansvar for opgaverne og hinanden. De spiller hinanden gode.

Det er dyrt at ansætte en ny medarbejder – og endnu dyrere, hvis du ikke får ansat den rigtige.


Fra de første overvejelser om jobannoncens indhold til den nye kollega er lært op og selvkørende, går der nemt flere måneder. Hvad løber det op i hos jer? Hvad koster fx din og andres tid gennem hele processen, løn til den nye medarbejder i oplæringsperioden og reduceret indtjening fordi, en/flere af kollegerne har mindre tid til at tjene penge til virksomheden, mens de lærer den nye kollega op.

 

Har du ikke en HR funktion til at hjælpe dig, tilbyder vi vores hjælp til din næste rekruttering.


Ved at involvere os er sandsynligheden større for, at du får det optimale ud af investeringen, at din nye medarbejder passer ind i dit team og hurtigt trives i jobbet – og risikoen mindre for, at du hurtigt skal igennem hele den kostbare proces igen.

For at finde det perfekte match til et job er mennesket bag ansøgeren endnu vigtigere end de faglige kompetencer, jobbet kræver.

 

Er fagligheden ikke 100% i orden, kan den rigtige kandidat uden tvivl lære det, der mangler.


Det er straks sværere – for ikke at sige umuligt – at lave om på personligheden. Er fx det sociale, drivkraften, menneskesynet og kemien ikke rigtig i forhold til resten af dit team, vil den nye medarbejder ikke trives i fællesskabet og derfor heller ikke fungere for holdet, som godt teamwork kræver.

 

Finder du ikke ind bag facaden på ansøgeren, er der en risiko for, at jeres veje snart vil skilles igen – og at du derfor også går glip af det udbytte, som udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere giver på sigt.

Det får du, når du har os med i en rekrutteringsproces

Vi kan bidrage med vores viden og erfaring i disse opgaver:

 • Indsnævring og prioritering af jobindhold, krav til kvalifikationer, så annoncen rammer de helt rigtige kandidater frem for at skyde med spredehagl


 • Vi skriver teksten til din annonce med udgangspunkt i vores drøftelse af de vigtigste budskaber. Annoncen sælger jobbet og din virksomhed uden at oversælge, så du kan indfri forventningerne og dermed både tiltrække de rigtige kandidater og fastholde den nye medarbejder


 • Valg af metoder og medier til formidling og annoncering af jobbet


 • Gennemgang af ansøgninger og valg af kandidater til samtale
 • Deltage i samtaler, hvor vi fordeler opgaverne, så du har særlig fokus på de faglige kompetencer, og vi udfordrer kandidaten på det personlige, så du også bliver klogere på det, der er bag facaden. Det kan være ting, som kandidaten ikke tænker på som vigtigt ift. jobbet eller noget, som han/hun tror vil trække ned i din vurdering.

 

 • Sparring ifm. valg af den rigtige kandidat til jobbet.


 • Sparring om en god proces til at modtage en ny kollega


 • Det gode afslag, som viser anderkendelse og respekt for at dem, der ikke fik jobbet. Kandidater, som ønsker det, kan få uddybet årsagen til, at en anden fik jobbet og evt. et par gode råd til fremtidig jobsøgning. At du bruger tid på denne opgave, viser dig og virksomheden som en seriøs og troværdig arbejdsgiver og det styrker jeres omdømme.

Hør mere om, hvordan du kan få

fordele og udbytte af fleksibel HR assistance