trivsel

Trivsel - forskellighed er en styrke

Det kan betale sig at sikre trivsel på arbejdspladsen. Trivsel smitter positivt af på kvaliteten af arbejdet og på kundernes tilfredshed. Modsat vil dine kunder omgående mærke, hvis dit team ikke trives.

 

For at skabe trivsel skal du som leder kende hver enkelt medarbejder godt. Det, der får én medarbejder til at trives og yde sit bedste, vil måske virke næsten modsat på en anden.

 

Men fælles for alle er, at de på hver deres måde har behov for respekt og anderkendelse for det, de kan og gør.

Medarbejdernes faglige stolthed vokser, når de bliver involveret og taget med på råd i opgaveløsningen - når de føler, at de har indflydelse på deres arbejde.

 

Forskellighederne i kompetencer og personlighed er nødvendig for at løse den fælles opgave bedst muligt. Det kræver en leder, som kan skabe et hold ud af forskellighederne og som kan synliggøre, hvor vigtig hver enkelt spiller er for holdets succes.

 

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk