Involver

Her er det en god ide at involvere

Den nødvendige viden, ideerne og kompetencerne findes

sikkert allerede i din virksomhed. De skal bare slippes løs.

I forbindelse med forandringer

– så I sammen får skabt klarhed over, hvad forandringerne betyder for den enkelte medarbejders daglige arbejde. Hvad er det, du forventer af medarbejderne? Og hvad forventer de af dig? Hvordan skal arbejdet tilrettelægges bedst muligt? Hvilke opgaver giver værdi? Og hvordan skal de så løses? Det er vigtigt, at alle har samme forståelse…

I optimering af processer

– så I får ideer og løsningsmuligheder frem i lyset. Det er de færreste opgaver, der er uændrede i særlig lang tid. Hvordan sikrer I, at I alle løser opgaverne på den smarteste måde – specielt de opgaver I gentager igen og igen? Det er vigtigt, at I er enige om, hvilken fremgangsmåde der er den bedste…

I erfaringsudveksling

gennem værdikæden

– så I fx sikrer, at overlevering af opgaver er den bedst mulige, og forventninger mellem afdelinger/team er afstemt. Kom ud af siloerne og find frem til den bedste måde at tilrettelægge arbejdet på…

Det kan godt være, at det tager noget længere tid, end hvis du bare selv

tog alle beslutningerne. Men udbyttet vil på langt sigt blive så meget større.

Involver dine medarbejdere

- de ved, hvor skoen trykker

Der er mange gode grunde til at involvere medarbejderne. De vil føle et større ansvar for processer og rutiner, som de selv har været med til at definere.

 

De vil sandsynligvis være mere motiverede, engagerede og bedre ambassadører for virksomheden.

Du vil få nye ideer og nyt syn på mange af din virksomheds funktioner. Og i sidste ende vil du få en mere velfungerende virksomhed – og bedre resultater.

Der er viden og potentiale gemt i dine medarbejdere, som du endnu ikke har fået omsat til værdi i din virksomhed.

 

Der vil måske være tilfælde, hvor medarbejderne har svært ved at se alternativer til den måde, arbejdet foregår på i dag. Men der er uden tvivl flere tilfælde, hvor medarbejderne længe har vidst, at deres arbejde burde være tilrettelagt på en mere effektiv måde. Der er bare ikke nogen, der har spurgt om deres mening.

 

Så giv dine medarbejdere en platform for at dele ud af deres viden og erfaringer. Det er jo dem, der ved, hvor skoen trykker i præcis det, de har med at gøre.

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk