deleger

Gør dig selv en tjeneste – deleger

 • Vær på udkig efter medarbejdere i din organisation, der viser initiativ, den rigtige indstilling og kompetence. Find også dem, der evt. kan være mentor for andre.
 • Præsenter f.eks. en konkret opgave på et afdelingsmøde. Lad medarbejderne byde ind med ideer og løsningsmuligheder. Det kan endda være, at du får nyt syn på sagen.
 • Vær åben for feedback og ideer fra dine medarbejdere
 • Værdsæt og anerkend medarbejdernes bidrag i ord og gerninger
 • Spørg en eller flere medarbejdere direkte, om de kunne tænke sig at prøve nye opgaver
 • Begynd evt. med en begrænset, håndterlig opgave
 • Vær godt forberedt til at kommunikere dine forventninger, så både du og medarbejderen har samme forståelse af sagen
 • Del evt. opgaven op i faser, så I regelmæssigt sikrer, at medarbejderen er på ret spor
 • Følg op og vis interesse på en ikke-stressende måde, instruer hvis nødvendigt, men vis tillid og giv medarbejderen plads til at løse opgaven
 • Husk at rose
 • Husk også at rose først, hvis det er nødvendigt at justere detaljer eller adfærd
 • Opbyg medarbejderens selvtillid, selvværd, viden og kompetencer
 • Accepter at løsningen måske ikke bliver lige præcis, som du ville have gjort
 • Lad også nogle af dine i forvejen betroede medarbejdere delegere nogle af deres opgaver. Det frigiver deres tid til i stedet at påtage sig større opgaver og/eller være mentorer for andre
 • Tag medarbejdere med til møder, som de så på sigt kan overtage deltagelsen i. Denne type ’føl-ordning’ giver medarbejderne en sikker fornemmelse, hvad der foregår, før de selv overtager ansvaret. Giv evt. medarbejderen ansvar for forberedende materiale eller referat
 • Giv gradvist mere ansvar til de medarbejdere, der viser, at de kan håndtere det
 • Hav hele tiden blik for at skabe den rette balance mellem udfordringer og kapacitet, så du ikke ender med at overbebyrde visse medarbejdere
 • Bed evt. medarbejdere om at give deres bud på kollegers styrker. Måske ser de noget, som du ikke gør
 • Sørg for at øgede ansvarsområder også afspejler sig i virksomhedens mål- og belønningssystem

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk