ledelse

K O M M U N I K A T I O N O G H R - A S S I S T A N C E

Der kan være ensomt på toppen...

Find din naturlige lederstil med GalmstrupHviid

Mange ledere finder ofte sig selv overraskende alene, når de skal træffe de mange beslutninger, der er en væsentlig del af lederansvaret. Nogle er del af en ledergruppe, men selv her kan det være svært at dele de svære øjeblikke, hvor tvivl og usikkerhed sætter ind.

 • Hvordan tackler jeg bedst den situation, jeg befinder mig i lige nu?
 • Har jeg det rigtige grundlag for beslutningerne?
 • Har jeg tænkt på alle perspektiverne og konsekvenserne?
 • Er der noget, jeg har overset?
 • Hvad ville andre gøre i samme situation?

Det kan være godt med en neutral sparringspartner, der kan se udfordringerne med friske øjne. En der ikke er en del af magtspillet

i virksomheden, og kan sige tingene uden omsvøb.

 

Det kan også være en god ide med sparring om udvikling af den personlige ledelsesstil.

 • Hvordan bliver du den bedste leder, du kan blive?
 • Hvordan bruger du bedst dine styrker?
 • Hvordan får du dækket af for det, du har svært ved?
 • Hvordan forbereder du dig til næste skridt i karrieren?

Mange forventninger til den gode leder

Du skal

 • kunne motivere og engagere, er empatisk, være oprigtigt interesseret i andre mennesker, være tillidsskabende, karismatisk og vidende nok til at have medarbejdernes respekt, have gennemslagskraft og mod til at tage ansvar i både gode og knap så gode tider.

 

 • kunne overskue komplekse sammenhænge og se de langsigtede perspektiver for sin virksomheds aktiviteter og hvad de betyder for dit eget og medarbejdernes arbejde.
 • kunne formidle denne kompleksitet forståeligt til medarbejderne, så de kan relatere perspektiverne til deres egen situation, og så de accepterer præmisserne.

 

 • have mod til at agere overbevisende over for dine egne chefer, bestyrelsesmedlemmer, medierne eller de mange andre interessenter, der har indflydelse på din handlefrihed og rammebetingelser.

Find din egen personlige stil, hvor du bringer dine styrker i spil

og forsøger at udvikle de egenskaber, der er knap så hensigtsmæssige

– eller dække dem af med kompetente medarbejdere.

 

Ved du, hvordan du bliver den bedste, du kan blive i dit lederjob?

Hør mere om, hvordan du kan

udvikle din lederstil

GalmstrupHviid

Kommunikation og HR-assistance

Fænøsund Park 4, 2.th

5500 Middelfart

6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk

Copyright © 2018