scorer du...

Hvordan scorer du?

Kommunikation er afgørende for, om dine aktiviteter lykkes optimalt.

Udbyttet og betydningen er til at få øje på. Det handler om:

Internt:

forståelse, retning, forventningsafstemning, accept, motivation, engagement, effektivitet, samhørighed, loyalitet, værdier, kultur, ledelse…

Eksternt:

image, kendskab, tiltrækningskraft, forventningsafstemning, accept, opbakning, loyalitet, præference, profilering, markedsføring, nuancer, goodwill, indflydelse, relationer…

Hvordan scorer du og din virksomhed på disse 26 målepunkter?

Hvor meget betyder de hver især for din virksomheds dagligdag?

Hvor meget betyder de for virksomhedens evne til at nå de forretningsmæssige mål?

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk