opfattelser styrer

Opfattelser styrer verden…ikke fakta!

Overlad ikke andres opfattelse af dig til tilfældigheder

Du er omgivet af så meget information, at du kun kan forholde dig til en brøkdel.

Uanset hvilken beslutning du skal træffe, så har du aldrig samtlige fakta til din rådighed.

Derfor må du ofte stole på din umiddelbare opfattelse.

Det samme gør dine omgivelser – og hvad er deres opfattelser, når de skal træffe beslutninger om dig og din virksomhed?

På hvilket grundlag danner dine interessenter deres vurdering – deres opfattelse – af det, der betyder noget for dig? Det bør du ikke overlade til tilfældigheder.

 

Brug i stedet kommunikation aktivt, velovervejet og vedholdende til at påvirke og styre omverdenens opfattelser.

Det er en investering i din handlefrihed, i dit omdømme, i hvor let det er for dig at lave forretninger, i hvor hurtigt du når dine mål, i om du får succes!

 

Hvilke interessenter har betydning for dig og din virksomhed?

Har du styr på deres opfattelser – eller styrer deres opfattelser dig?

Kommunikation påvirker også, hvordan dine kunder og din virksomheds øvrige omverden opfatter virksomheden – og det er afgørende for

  • om du formår at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere
  • om medarbejderne er motiverede og engagerede
  • om de kender dine visioner og mål
  • om de kan identificere sig med virksomheden
  • om de er i stand til at omsætte visioner og mål til konkrete resultater i det daglige arbejde
  • om du trænger igennem med dine budskaber
  • om du har let ved at sælge dine produkter
  • om dine kunder er loyale og har præference for din virksomhed og dine produkter
  • om kunderne ved, hvad din virksomhed står for
  • om deres forventninger matcher det, du leverer

Kommunikation påvirker dine medarbejderes opfattelse af din ledelsesstil – og den er afgørende for

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk