kommunikation

Det kræver noget særligt

Hvor hårdt skal du arbejde for at få en ny kunde i hus? Reagerer dine interessenter som håbet, når du henvender dig til dem? Eller skal du forklare dig mere og oftere, end du synes er rimeligt?

 

Du er ikke alene. Dine kunder og dine andre interessenter er i samme situation. De bombarderes dagligt af informationer fra alle sider. Der er mange andre, som også kæmper for at få dem i tale.

 

Derfor kræver det noget særligt af din kommunikation med omverden, hvis du vil have udbytte af indsatsen.

Opfattelser styrer verden…ikke fakta!

Overlad ikke andres opfattelse af dig til tilfældigheder

Du er omgivet af så meget information, at du kun kan forholde dig til en brøkdel.

Uanset hvilken beslutning du skal træffe, så har du aldrig samtlige fakta til din rådighed.

Derfor må du ofte stole på din umiddelbare opfattelse.

Det samme gør dine omgivelser – og hvad er deres opfattelser, når de skal træffe beslutninger om dig og din virksomhed?

På hvilket grundlag danner dine interessenter deres vurdering – deres opfattelse – af det, der betyder noget for dig? Det bør du ikke overlade til tilfældigheder.

 

Brug i stedet kommunikation aktivt, velovervejet og vedholdende til at påvirke og styre omverdenens opfattelser.

Det er en investering i din handlefrihed, i dit omdømme, i hvor let det er for dig at lave forretninger, i hvor hurtigt du når dine mål, i om du får succes!

 

Hvilke interessenter har betydning for dig og din virksomhed?

Har du styr på deres opfattelser – eller styrer deres opfattelser dig?

Hvordan scorer du?

Kommunikation er afgørende for, om dine aktiviteter lykkes optimalt.

Udbyttet og betydningen er til at få øje på. Det handler om:

Internt:

forståelse, retning, forventningsafstemning, accept, motivation, engagement, effektivitet, samhørighed, loyalitet, værdier, kultur, ledelse…

Eksternt:

image, kendskab, tiltrækningskraft, forventningsafstemning, accept, opbakning, loyalitet, præference, profilering, markedsføring, nuancer, goodwill, indflydelse, relationer…

Hvordan scorer du og din virksomhed på disse 26 målepunkter?

Hvor meget betyder de hver især for din virksomheds dagligdag?

Hvor meget betyder de for virksomhedens evne til at nå de forretningsmæssige mål?

Kommunikation påvirker også, hvordan dine kunder og din virksomheds øvrige omverden opfatter virksomheden – og det er afgørende for

  • om du formår at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere
  • om medarbejderne er motiverede og engagerede
  • om de kender dine visioner og mål
  • om de kan identificere sig med virksomheden
  • om de er i stand til at omsætte visioner og mål til konkrete resultater i det daglige arbejde
  • om du trænger igennem med dine budskaber
  • om du har let ved at sælge dine produkter
  • om dine kunder er loyale og har præference for din virksomhed og dine produkter
  • om kunderne ved, hvad din virksomhed står for
  • om deres forventninger matcher det, du leverer

Kommunikation påvirker dine medarbejderes opfattelse af din ledelsesstil – og den er afgørende for

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk