overskud

Få mere overskud i hverdagen

Samler I på dybe tallerkener,

eller ønsker I frigive værdi og kraft til at blive endnu bedre og få mere succes?

Tænk hvis alle de opgaver, I gentager ofte i din virksomhed, var optimerede, beskrevet og formidlet på en overskuelig måde og tilgængelig for alle de medarbejdere, der har med opgaven at gøre – uanset afdeling eller placering i din virksomheds værdikæde.

 

Hvor meget mere effektive kunne I ikke blive? Hvor meget hurtigere ville det ikke være at sætte nye medarbejdere ind i arbejdet?

 

Hvor meget tid og hvor mange kræfter kunne I ikke frigive til kreativitet som f.eks. at udvikle nye produkter, metoder, services eller bare have mere overskud i hverdagen til at yde jeres kunder en endnu bedre service?

Der er gode grunde til, at ISO 9001 kvalitetscertificerede virksomheder skal dokumentere, hvordan de gør, det de gør. Der er også gode grunde til, at de samme virksomheder skal dokumentere, hvordan de løbende forbedrer sig.

 

Men lægger det ikke snærende bånd på medarbejdernes kreativitet at skulle ensrettes på den måde? Absolut nej. For de skal ikke bruge deres kreativitet på de opgaver, de skal løse igen og igen - ud over at sikre, at opgaverne stadig løses på den mest optimale måde.

 

Ved at have faste, optimerede processer for de gentagne opgaver får medarbejderne frigivet tid at skabe værdi og udvikling i din virksomhed.

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk