bliv bedst

Bliv de bedste I kan blive

Har spillerne på dit hold mulighed for at udvikle sig, udfolde sig og gøre deres absolut bedste? …og har du?

Ledelse, samarbejde og kommunikation afgør, om I spiller som Barcelona eller som Bøvlstrupmagle.

I gør sikkert langt det meste rigtigt allerede, men I har potentiale til at blive endnu bedre. Bedre til at samarbejde – med hinanden og med jeres partnere og kunder. Bedre til service. Bedre til kvalitet. Bedre til forandringer.

 

Hos GalmstrupHviid tror vi på, at I kan skabe endnu bedre resultater ved at optimere jeres samarbejde, jeres kommunikation og jeres ledelsesindsats.

 

I kan spare tid og frustrationer og minimere risikoen for fejl ved at optimere processerne for de arbejdsopgaver, som I gentager ofte.

 

I kan opnå større trivsel, større engagement og bedre resultater ved at tage mere tid til ledelse, ved at involvere og skabe klarhed.

I kan opnå bedre muligheder for at føre jeres beslutninger ud i livet, for at nå jeres mål og få større succes ved at forbedre jeres omdømme, skabe større kendskab og større accept af jeres aktiviteter både internt i virksomheden og i forhold til jeres eksterne interessenter.

 

I bruger sikkert en del tid på at optimere jeres produkter og omkostninger. Så hvorfor ikke også se nærmere på jeres ledelses- og samarbejdsmaskinrum? Her kan der være gevinster at hente.

 

Med udgangspunkt i jeres specifikke situation, i jeres viden og kompetencer, i jeres styrker og muligheder, i jeres ønsker og behov kan vi sammen realisere jeres potentiale, så I bliver de bedste, I kan blive.

6 skridt til succes

Hvordan skal din virksomhed udvikle sig? Hvordan skaber du de bedste resultater?

Hvordan bliver I de bedste, I kan blive?

GalmstrupHviid har gennem længere tid arbejdet på at finde og besøge virksomheder, organisationer og institutioner, der har succes med det, de gør. Vi har set og fået fortalt, hvad de gør, og hvorfor de gør det.

Vi har ledt efter fællestræk og undersøgt, hvad der skal til for at skabe succeserne og realisere potentialet - og vi kan se, at der er seks elementer, som går igen:

De seks skridt til succes - læs mere her

Kundetilfredshed

Du kender uden tvivl et sted, hvor du føler dig særlig velkommen. Det kan være en butik, en restaurant eller en leverandør til din virksomhed.

 

Her mærker du oprigtig interesse og opmærksomhed for dig som kunde, og det uanset om du taler med chefen eller yngste mand/kvinde.

 

Den gode fornemmelse får du, både når du er fysisk til stede, og når du er i kontakt på telefon eller mail - og du får lyst til at komme igen.

Den stemning kommer ikke af ingenting: Lederen går forrest og sikrer den rigtige kultur og adfærd. Medarbejderne er håndplukkede, netop fordi de har flair for kundepleje.

 

Samtidig har lederen sikret, at kemien er i orden, så medarbejderne spiller sammen som et hold. De har respekt for hinanden, arbejder mod et fælles mål, og de hjælper hinanden, når det brænder på. Det giver overskud til en god omgangstone og til at hygge og joke, når der er tid og anledning til det.

Øg omverdenens kendskab

 

En masse mennesker i din omverden har indflydelse på din virksomhed. Hvor godt kender de dig? Ved de nok om dig? Har du har gjort et positivt indtryk på dem?

 

Deres opfattelser er afgørende for, om du får succes og ikke mindst, hvor hårdt du skal arbejde for at nå dine mål. Så det kan betale sig for dig at sørge for, at dine interessenter har den rigtige opfattelse af dig – husk på: interessenterne taler sammen.

Styrk dit omdømme

 

Begreber som troværdighed og goodwill er uhåndgribelige størrelser, men de har stor betydning for din virksomhed. De afgør, hvor let eller svært du har ved at få succes, få de rigtige medarbejdere, nå dine mål mm.

 

Dit og din virksomheds omdømme er afgørende for din fremtid. Dit omdømme er summen af det, du gør, og det du siger. Dit omdømme skal udvikles og plejes hver dag. Det tager tid og mange successer at bygge op, men kun én fejltagelse at miste.

Værdier gemt i gode processer

Er I enige om, hvordan I bedst løser arbejdsopgaverne – i din virksomhed, i din afdeling, i dit team?

 

Hvordan sørger I for, at I forstår opgaverne, strategien og målene på samme måde?

 

Får I afstemt jeres forventninger – indbyrdes i afdelingen og med de andre i jeres værdikæde?

Der er meget, der kan gå skævt i den daglige løsning af arbejdsopgaverne: Misforståelser, uudtalte forventninger, fejl, uheld. Det koster tid, ressourcer og penge hver gang, det sker.

 

Men det betyder også, at der er oplagte fordele ved at se jeres processer efter i sømmene – eller ved at etablere effektive processer, der hvor de mangler. Fordelene er f.eks. bedre kvalitet, færre omkostninger, bedre samarbejde, større kundetilfredshed mm.

GalmstrupHviid Aps

Agerlandsvej 24

2300 København S

tlf.: 6126 6797 / 3027 6797

mail@gahv.dk